Chuyên Học THỰC HÀNH KHAI BÁO THUẾ trên Máy tính với HTKK của Tổng Cục Thuế

*.Lớp :   HỌC THỰC HÀNH Khai Báo THUẾ  trên MÁY TÍNH

 * ĐẶC BIỆT :  Bạn sẽ được học thực hành khai báo thuế trên máy tính với phần mền HTKK của Tổng cục Thuế - Kết hợp với bộ chứng từ - hóa đơn thực của DN - Hướng dẫn bạn cách đăng ký chữ ký số, dùng USB-token chuyển nộp thuế qua mạng. 
Kết quả học xongbạn có thể tự mình kiểm tra, lập các loại tờ khai thuế, kiểm soát việc sử dụng hóa đơn TRÁNH BỊ PHẠT và cuối cùng là lập hoàn tất Hồ sơ Quyết toán thuế gởi qua mạng.

 * Khai giảng :    [ 08/07 - Tối 2,4,6        [ 28/07 - Tối 3,5,7 ]   

 * Học phí :   Khóa/800.000đ  =>  Được giảm: 100.000đ  nếu bạn đăng ký trước ngày Khai giảng.

Dạy Thực hành trên máy tínhI. Đối Tượng Học :
   a)  sinh viên  các ngành muốn có kinh nghiệm thực hành, thực tế để đi làm tự tin trước cơ quan thuế.  
   b) Chủ Doanh Nghiệp muốn nắm rõ tình hình kê khai báoThuế cho mình có đúng hay chưa - Điều Quan trọng có sơ xuất gì để bị phạt hay không ?
   c) DN nào cũng phải khai báo thuế hàng tháng,quý...Nên rất cần có nhân viên phụ trách Khai báo thuế. Bạn biết KHAI BÁO THUẾ là một lợi điểm cho bạn khi vào làm việc tại các Doanh nghiệp.
   d) Bạn là Kế toán viên/Kế toán Trưởng đều cũng phải biết rành công việc Khai báoThuế để khi cần bạn có thể hỗ trợ, tư vấn cho DN.

II. Nội Dung Chính:
   1. Tổng quan về thuế (thuế GTGT, thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế XNK, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Thu nhập cá nhân...). Một số Thông tư, nghị định mới, quan trọng.
   2. Hướng dẫn Lập tờ khai thuế  GTGT, phân bổ thuế chi phí Thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân...,hồ sơ hoàn thuế (Áp dụng chương trình HTKK của Tổng cục Thuế tp.HCM).  Thực hành tự tay bạn xem xét hóa đơn, chứng từ hợp lệ rồi nhập liệu vào chương trình HTKK trên máy tính .
   3. Hướng dẫn kê khai thuế hàng tháng, hàng quý, quyết toán thuế năm.
>> Hướng dẫn đăng ký chữ ký số (usb Token) - Thực hiện khai thuế qua mạng.

   (*)  Vấn đề quan trọng của việc KHAI BÁO THUẾ : Là phải phân tách được nguồn thông tin từ các loại chứng từ, hóa đơn đầu vào, ra của DN-TGTGT, Phân bổ các nguồn chi phí-TNDN, tiền lương-TNCN có lợi hợp lý, nắm vững 1 số nguyên tắc tính toán, kết hợp với các Thông tư nghị định để xử lý, tạo ra số liệu cần khai báo.

III. Thông tin cần biết về Thuế :


   * Nghiệp vụ Khai báo thuế là khóa học tuy ngắn hạn nhưng nó lại là khâu tối quan trọng ,cần thiết của mọi Doanh Nghiệp.

   * Ngày nay Khai Báo Thuế đã trở thành một “NGHỀ HOT” vì đây là nghề tự do, linh động mà lại có thu nhập cao do có thể nhận Khai báo thuế cho nhiều công ty cùng một lúc.

   *  Nhiều Kế Toán Viên Sinh viên các ngành  kế toán – tài chính – ngân hàng đăng ký học chương trình này khá nhiều do trong quá trình học tập trong nhà trường, chưa nắm vững phần thực hành nghiệp vụ Khai báo thuế - Chưa tự tin bỏ mất cơ hội việc làm của mình.

* CHÚ Ý : Cách NHẬN DIỆN Đúng Cơ sở của Trường Đại Học Kinh Tế tpHCM  :
    - Người học yêu cầu cho xem các mẩu bằng cấp Chứng chỉ đã cấp cho học viên
    - Xem Giáo trình và Lịch học Thực hành phải rõ ràng từng khóa học cập nhật mới 2015.
    - Quyết định thành lập Cơ sở ĐH Kinh Tế do Hiệu trưởng và Trưởng khoa Kế toán .
    - Cơ sơ vật chất phương tiện giảng dạy hỗ trợ giúp học viên học tốt hơn.
    - Số điện thoại của Trường ĐHKinhTế tpHCM: 
           0839570428 - Gặp Cô Liên   Phụ trách cơ sở NGẮN HẠN của Trường.
           ( ? Hỏi Cơ sở 952 Quang Trung,GV - Cô Thúy làm giám đốc có phải của Trường kô )
    - Cơ sở Trường phải có số điện thoại Bàn cố định Mới làm ăn lâu dài.
 

* MẪU BIỂU HỌC THỰC HÀNH KHAI BÁO THUẾ trên MÁY TÍNH với HTKK của Tổng cục Thuế !

=> Xem MẪU BIỂU tờ khai THUẾ mới nhất dưới đây :
            (* Muốn xem giáo trình thực hành CLICK vào đây !) 


  A. VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG  (GTGT)  :
   - TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG  (Mẫu số 01/GTGT) 

   - BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA – (PL 01-1_GTGT)

   - BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO – (PL 01-2_GTGT) 

   - BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN (BC26/AC)  .v.v.

   - TỜ KHAI BỔ SUNG THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG   (Mẫu số mới 01/GTGT)  

   - TỜ GIẢI TRÌNH CHO TỜ KHAI THUẾ GTGT      (Mới Bosung 01/GTGT)


B. VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (TNDN) :

   - TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP  (Mẫu số 03/TNDN)

   - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH - (PHỤ LỤC 03-1A)
 
   - CHUYỂN LỖ TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD -  (PHỤ LỤC 03-2A).

C. VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN)  : 

   - TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN – (MẪU 02/KK-TNCN)
   - TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN – (05/KK-TNCN.

   - BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ & THUẾ TNCN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CỦA CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG. – (05A/BK-TNCN) 

   - BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ & THUẾ TNCN ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CỦA CÁ NHÂN CƯ TRÚ KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG HOẶC CÓ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG DƯỚI 3 THÁNG VÀ CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ – (MẫU Số:  05B/BK-TNCN)
D. THUẾ MÔN BÀI ĐÓNG HÀNG NĂM  (2015)
E. THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU THAY ĐỔI THEO QUÝ, CÁC MẶT HÀNG CHỊU THUẾ
F. THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT GIÁN THU ĐÁNH VÀO MỘT SỐ MẶT  HÀNG TIÊU DÙNG  THEO QUY ĐỊNH , ĐỊNG HƯỚNG CỦA NHÀ NƯỚC  .v.v..V.V. Các học viên sẽ được thực hành máy trên tất cả các mẫu biểu này theo tháng, Quý và quyết toán thuế cho cả Năm..v.v.


Các khoản chi phí hợp lý nào được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế từ kinh doanh?

 Tham Khảo

Theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Luật thuế TNCN, các khoản chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế từ kinh doanh như sau:
Chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập chịu thuế từ kinh doanh trong kỳ tính thuế bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công, các khoản thù lao và các chi phí khác trả cho người lao động;
b) Chi phí nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, năng lượng, hàng hoá sử dụng vào sản xuất, kinh doanh, chi phí dịch vụ mua ngoài;
c) Chi phí khấu hao, duy tu, bảo dưỡng tài sản cố định sử dụng vào sản xuất, kinh doanh;
d) Chi trả lãi tiền vay;
đ) Chi phí quản lý;
e) Các khoản thuế, phí và lệ phí phải nộp theo quy định của pháp luật được tính vào chi phí;
g) Các khoản chi phí khác liên quan đến việc tạo ra thu nhập.

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 100/2008/NĐ-CP các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập chịu thuế từ kinh doanh được trừ khi tính thu nhập chịu thuế như sau:

1. Chi phí hợp lý quy định tại Điều này phải là các khoản chi thực tế phát sinh và có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

2. Các khoản chi phí hợp lý được trừ, bao gồm:
a) Tiền lương, tiền công, phụ cấp, các khoản thù lao và chi phí khác trả cho người lao động;
Không tính vào chi phí hợp lý được trừ khoản tiền lương, tiền công của cá nhân là chủ hộ kinh doanh.
b) Chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa thực tế sử dụng vào sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ liên quan đến việc tạo ra doanh thu, thu nhập chịu thuế trong kỳ được tính theo mức tiêu hao hợp lý, giá thực tế xuất kho đô hộ gia đình, cá nhân kinh doanh tự xác định và chịu trách nhiệm trước pháp luật;
c) Chi phí khấu hao, duy tu, bảo dưỡng tài sản cố định sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Mức trích khấu hao tài sản cố định được xác định căn cứ vào giá trị tài sản cố định và thời gian trích khấu hao theo quy định của Bộ Tài chính;
d) Chi phí trả lãi các khoản tiền vay vốn sản xuất kinh doanh liên quan trực tiếp đến việc tạo ra doanh thu và thu nhập chịu thuế;
đ) Chi phí quản lý;
e) Các khoản thuế, phí và lệ phí, tiền thuê đất phải nộp liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật;
g) Các khoản chi phí khác liên quan đến việc tạo ra thu nhập.

Theo quy định tại điểm 1.3.2, Mục I, Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC nêu trên, các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế bao gồm:
Các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế:
Các khoản chi phí hợp lý được trừ là các khoản chi phí thực tế phát sinh, có liên quan trực tiếp đến việc tạo ra doanh thu, thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế và có hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
Các khoản chi phí hợp lý được xác định như sau:
a) Chi phí tiền lương, tiền công, phụ cấp, trợ cấp, các khoản thù lao và các chi phí khác trả cho người lao động theo hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể theo quy định của Bộ luật Lao động.
Chi phí tiền lương, tiền công không bao gồm khoản tiền lương, tiền công của cá nhân là chủ hộ kinh doanh hoặc các thành viên đứng tên trong đăng ký kinh doanh của nhóm kinh doanh.
Tiền trang phục trả cho người lao động không vượt quá 1.000.000 đồng/năm.
b) Chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá thực tế sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ liên quan đến việc tạo ra doanh thu, thu nhập chịu thuế trong kỳ được tính theo mức tiêu hao hợp lý, giá thực tế xuất kho do hộ gia đình, cá nhân kinh doanh tự xác định và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Mọi trường hợp tổn thất vật tư, tài sản, tiền vốn, hàng hoá đều không được tính giá trị tổn thất đó vào chi phí hợp lý trừ trường hợp tổn thất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh và các trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường.
Đối với vật tư hàng hoá vừa dùng cho tiêu dùng cá nhân, vừa dùng cho kinh doanh thì chỉ được tính vào chi phí phần sử dụng vào kinh doanh.
c) Chi phí khấu hao, duy tu, bảo dưỡng tài sản cố định sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ:
- Tài sản cố định được trích khấu hao tính vào chi phí hợp lý phải đáp ứng các điều kiện sau:
+ Tài sản cố định sử dụng vào sản xuất, kinh doanh.
+ Tài sản cố định phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của cá nhân kinh doanh.
+ Tài sản cố định phải được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của cá nhân kinh doanh theo chế độ quản lý và hạch toán kế toán hiện hành.
- Mức trích khấu hao tài sản cố định được tính vào chi phí hợp lý theo quy định về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
- Tài sản cố định đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn tiếp tục được sử dụng cho sản xuất, kinh doanh thì không được trích khấu hao.
Đối với tài sản cố định vừa sử dụng cho mục đích kinh doanh, vừa sử dụng cho mục đích khác thì chi phí khấu hao được trừ căn cứ vào mức độ sử dụng tài sản cho kinh doanh và mức sử dụng chung.
d) Chi phí trả lãi các khoản tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh hàng hoá dịch vụ liên quan trực tiếp đến việc tạo ra doanh thu, thu nhập chịu thuế.
Mức lãi suất tiền vay được tính theo lãi suất thực tế căn cứ vào hợp đồng vay vốn của các ngân hàng, tổ chức tín dụng. Trường hợp vay của các đối tượng không phải là ngân hàng, tổ chức tín dụng thì chi phí trả lãi tiền vay được căn cứ vào hợp đồng vay nhưng mức tối đa không quá 1,5 lần mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.
Chi phí trả lãi tiền vay nêu trên không bao gồm trả lãi tiền vay để góp vốn thành lập cơ sở của cá nhân kinh doanh.
đ) Chi phí quản lý
- Chi phí trả tiền điện, tiền nước; tiền điện thoại; tiền mua văn phòng phẩm; tiền thuê kiểm toán; tiền thuê dịch vụ pháp lý; tiền thuê thiết kế, tiền mua bảo hiểm tài sản; các dịch vụ kỹ thuật và dịch vụ mua ngoài khác.
- Các khoản chi phí để có các tài sản không thuộc tài sản cố định như chi mua và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh.
- Tiền thuê tài sản cố định hoạt động theo hợp đồng thuê. Trường hợp trả tiền thuê tài sản cố định một lần cho nhiều năm thì tiền thuê được phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh theo số năm sử dụng tài sản cố định.
- Chi phí dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có chứng từ, hoá đơn theo chế độ quy định.
- Chi về tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ bao gồm: chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển, bốc xếp, thuê kho bãi, bảo hành sản phẩm, hàng hoá.
e) Các khoản thuế, phí và lệ phí, tiền thuê đất phải nộp có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật bao gồm:
- Thuế môn bài, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà, đất, tiền thuê đất.
- Thuế giá trị gia tăng mà pháp luật quy định được tính vào chi phí.
- Các khoản phí, lệ phí mà cơ sở kinh doanh thực nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.
g) Phần chi phụ cấp cho người lao động đi công tác (không bao gồm tiền đi lại và tiền ở) tối đa là hai lần mức qui định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.
h) Các khoản chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc tạo ra doanh thu, thu nhập chịu thuế có chứng từ, hoá đơn theo chế độ quy định.


*Tham khảo nguồn tài liệu :

http://www.vn-seo.com/cac-khoan-chi-phi-hop-ly-nao-duoc-khi-xac-dinh-thu-nhap-chiu-thue-tu-kinh-doanh/

KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG


Thủ tục kê khai thuế qua mạng

Để có thể kê khai thuế qua mạng, bạn cần làm các bước công việc sau :

Bước 1: Đăng ký sử dụng dịch vụ kê khai thuế qua mạng:
Việc bạn cần làm là thực hiện lập hồ sơ đăng ký nộp thuế qua mạng internet  Tờ khai Đăng ký nộp Hồ sơ kê khai thuế qua mạng Internet (Mẫu 01/ĐK-iHTKK) và gửi cho Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Kết quả của Bước công việc này là Thông báo của Cơ quan thuế về việc chấp nhận hồ sơ đăng ký kê khai thuế qua mạng (bao gồm số tài khoản và mật khẩu đăng nhập).
Xem nội dung chi tiết của Bước 1 tại: Đăng ký sử dụng dịch vụ kê khai thuế và nộp Hồ sơ kê khai thuế qua mạng
Bước 2: Thiết lập thông tin trong HTKK:

Việc bạn cần làm là vào trang "kê khai thuế" của Tổng cục thuế, đăng nhập với tên định danh và mật khẩu được cấp, tiến hành đăng ký loại tờ khai thuế nộp qua mạng.
Kết quả của Bước công việc này là Thông báo của Cơ quan thuế xác nhận thông tin nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet của Người nộp thuế.
Chi tiết nội dung Bước 2 tại đây: Thiết lập thông tin trong HTKK để kê khai thuế và nộp Hồ sơ kê khai thuế qua mạng
Bước 3: Tạo tờ khai điện tử:

Việc bạn cần làm là tiến hành kê khai thuế như bình thường. Sau đó kết xuất tờ khai thành tệp PDF, thông qua máy in ảo CutePDF Writer; và lưu file.
Kết quả của Bước công việc này là Tờ khai thuế cần kê khai và nộp qua mạng đã được lưu.
Xem chi tiết nội dung Bước 3 tại đây: Tạo tờ khai điện tử theo quy định của Pháp luật về Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế và theo nhu cầu của doanh nghiệp
Bước 4: Gửi tờ khai điện tử:

Việc bạn cần làm là chọn Tờ khai và Bảng kê cần gửi, ký điện tử bằng Chữ ký số. Sau đó là thao tác gửi tờ khai.
Kết quả của Bước công việc này là hệ thống thông báo gửi thành công đồng thời tự động gửi mail thông báo tới người nộp thuế.
Nội dung chi tiết của Bước 4, mời bạn xem tại đây: Gửi tờ khai điện tử, yêu cầu Người nộp thuế phải có Chữ ký số để thực hiện ký điện tử
Bước 5: Tra cứu tờ khai, thay đổi thông tin:

Công việc trong bước này được hướng dẫn chi tiết tại: Tra cứu tờ khai, Xem lại Tờ khai gốc hoặc thay đổi các thông tin liên quan đến Tờ khai sau khi gửi
Mục đích của Bước 5, nhằm kiểm tra Tờ khai, Bảng kê đã nộp; thay đổi một số thông tin về doanh nghiệp.
Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong quá trình kê khai và nộp hồ sơ kê khai thuế qua mạng! Chúc các bạn thành công!